Koncertní sál Praha

Spolek pro výstavbu nového koncertního sálu v Praze

 

Hlavní město Praha usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 2033 ze dne 29.8.2017 doporučilo pro výstavbu nového koncertního sálu lokalitu Vltavská.


2019 01   2019 02

 


 

Přehled lokalit vytipovaných pro možné uskutečnění záměru vzniku nového koncertního sálu v Praze, o kterých se vedla diskuze během zasedání Koordinačního výboru v letech 2010 – 2013. Diskutovány byly majetkoprávní vztahy dotčených pozemků, průzkum současného stavu, existující limity, vybrané územně technické podmínky a ideové a objemové návrhy.
Seřazení lokalit je náhodné. Během zasedání Koordinačního výboru nebyla žádné lokalitě přiřazena jakákoliv priorita.

 lokality pro Koncertní sál Praha

 lokality pro Koncertní sál Praha

 lokality pro Koncertní sál Praha

 lokality pro Koncertní sál Praha

 lokality pro Koncertní sál Praha

 lokality pro Koncertní sál Praha

 lokality pro Koncertní sál Praha

 lokality pro Koncertní sál Praha

 lokality pro Koncertní sál Praha

 lokality pro Koncertní sál Praha

 lokality pro Koncertní sál Praha

 lokality pro Koncertní sál Praha

 lokality pro Koncertní sál Praha

 lokality pro Koncertní sál Praha

 lokality pro Koncertní sál Praha

 

 

PTEJTE SE

Pokud se chcete dozvědět víc, můžete nám zaslat DOTAZ.

 

MEMORANDUM

 Memorandum